SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

39.

Na temelju članka 3. stavka 13., članka 11. stavka 2., članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 3. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 48/12) u članku 4. stavku 2. alineji 6. briše se točka i stavlja zarez, te se dodaje alineja 7. koja glasi:

-uklanjanje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila upotrebom specijalnog vozila »pauk«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. u alineji 3. briše se zarez i stavlja točka, te briše se alineja 4.

Članak 3.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/5

Ur. broj: 2142-02-01-13-9

Punat, 3. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK
Goran Gržančić, dr. med.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr