SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

28.

Na temelju članka 35. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 4. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/ 09 ) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09 i 8/13) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 4. srpnja 2013. godine donosi

RJEŠENJE
o izboru Odbora za izbor i imenovanje
Općinskog vijeća Općine Matulji

I.

U Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Matulji izabiru se:

1. Alfredo Rabak za predsjednika,

2. Tedi Babić za člana,

3. Ivan Črnjarić za člana.

II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-05/13-01/5

Ur. broj: 2156-04-01-13-6

Matulji, 4. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjedavatelj

konstituirajuće sjednice

Općinskog vijeća Općine Matulji

Slobodan Juračić, ing., v. r

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=846&mjesto=51211&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr