SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

35.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11), članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) i Proračuna Općine Baška za 2013. godinu, Općinski načelnik Općine Baška, dana 19. lipnja 2013. godine, donio je

Izmjene i dopune
Plana prijma u službu u 2013. godini

I.

U Planu prijma u službu u 2013. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 08/13), točka III. mijenja se i glasi:

»U 2013. godini ne planira se prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška.

Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima, u 2013. godini, u Jedinstveni upravni odjel, planira se zaposlenje:

.u Ured načelnika - 1 vježbenik/ca, magistar struke pravnog smjera - dipl. iur., uključenjem u Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja, mjera »Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa«, na određeno vrijeme od 12 mjeseci,

.u Odsjek za proračun, financije i računovodstvo - 1 vježbenik/ca, magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera, na određeno vrijeme od 12 mjeseci,

.u Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, na određeno vrijeme (razdoblje lipanj - listopad) - 1 komunalni redar.«

II.

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i na web stranici Općine Baška.

Klasa: 112-01/13-01/1

Ur. broj: 2412-03-02/1-13-4

Baška, 19. lipnja 2013.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr