SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

110.

Na temelju članka 52. točka 19. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije, dana 17. lipnja 2013. godine donio je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Rijeci

I.

Prof. dr. sc. Vidoje Vujić, kao predstavnik Primorsko- goranske županije, razrješuje se dužnosti člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Rijeci sa danom 31. svibnja 2013. godine.

II.

Župan ZLATKO KOMADINA, dipl. ing. kao predstavnik Primorsko-goranske županije imenuje se na dužnost člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Rijeci sa danom 1. lipnja 2013. godine.

III.

Novoimenovanom članu iz točke II. ove Odluke mandat traje do isteka mandata člana iz točke I. koji je ovom Odlukom razriješen.

IV.

Ovom Odlukom stavlja se van snage točka I. Odluke obnašatelja dužnosti župana zamjenika Župana o imenovanju člana i Zamjenika člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Rijeci KLASA:022-04/12-01/8; URBROJ:2170/1-01-01/5- 12-11 od 20. veljače 2012.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 022-04/13-01/23

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-13-17

Rijeka, 17. lipnja 2013.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl. ing.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=846&mjesto=00001&odluka=110
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr