SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

102.

Na temelju članka 26. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11), članka 5. stavka 4. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvneica (»Službene novine« broj 4/13), članka 11. stavka 4. Ugovora broj P 05/07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica (Klasa: 342-01/12-02/4; Ur.broj: 2170/1-07-02/2-13-27), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika o načinu rada Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09 i 16/13), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 2. sjednici održanoj 11. srpnja 2013. godine, donijela je

ODLUKA
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Stolist d.o.o
na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Kaštel, Grad Crikvenica

I.

Trgovačkom društvu Stolist d.o.o daje se suglasnost na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Kaštel, Grad Crikvenica, Josipu Panzi, vlasniku proizvodno - trgovačkog obrta Školjka iz Vukovara, Dr. Ante Starčevića 1/10, za djelatnost pružanja usluga trampulina.

II.

Trgovačkom društvu Stolist d.o.o daje se suglasnost na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Kaštel, Grad Crikvenica, Igoru Strmečkom, vlasniku obrta za turizam Aqua park iz Opatije, Nova cesta 12 C, za djelatnost pružanja usluga gumenog parka.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i primjenjuje se zaključno sa 31. prosinca 2013. godine.

Klasa: 021-04/13-01/5

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-59

Rijeka, 11. srpnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=846&mjesto=00001&odluka=102
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr