SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

101.

Na temelju članka 26. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 5. stavka 4. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorika u Dramlju, Gad Crikvenica (»Službene novine« broj 54/10), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika o načinu rada Županijske skupštine (»Službene novine« broj 26/09 i 16/13), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 2. sjednici održanoj 11. srpnja 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti Dubravku Caru, vlasniku
obrta BOX za ugostiteljstvo i trgovinu, na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Omorika u Dramlju, Grad Crikvenica

I.

Dubravku Caru, vlasniku obrta BOX za ugostiteljstvo i trgovinu, daje se suglasnost na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Omorika u Dramlju, Grad Crikvenica, trgovačkog društva LUX PERFECTUM d.o.o., za djelatnost iznajmljivanja aqua parka.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i primjenjuje se zaključno sa 31. prosinca 2013. godine.

Klasa: 021-04/13-01/5

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-57

Rijeka, 11. srpnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=846&mjesto=00001&odluka=101
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr