SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 24. Petak, 28. lipnja 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

41.

Na temelju članka 35. stavak 1.točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 125/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 2. stav. prvi točka 3. i članka 9. Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 3/02), članka 59. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primor

sko-goranske županije« broj: 40/09 i 15/13), članka 53. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09 i 15/13), Općinsko vijeće Vinodolske općine na konstituirajućoj sjednici održanoj 18. lipnja 2013. godine donijelo je

RJEŠENJE
O IZBORU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE

I.

U Odbor za izbor i imenovanje izabrani su:

1. NEVEN ANTONIĆ za predsjednika

2. LAURA MIROŠ za člana

3. RAJKO ARBANAS za člana

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/2

Ur. broj: 2107-03/13-01-6-3

Bribir, 18. lipnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
VINODOLSKA OPĆINA

PREDSJEDAVATELJ

Mihovil Mavrić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr