SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 24. Petak, 28. lipnja 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

38.

Na temelju članka 34. stavak drugi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 87. stavak (5) Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj: 144/12), članka 48. stavak prvi alineja četvrta, članka 50. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09 i 15/13), članka 1. stavak prvi alineja treća, članka 13. stavak treći i članka 13-a Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09 i 15/13), Općinsko vijeće Vinodolske općine na konstituirajućoj sjednici održanoj 18. lipnja 2013. godine, donijelo je

RJEŠENJE
O IZBORU I IMENOVANJU JEDNOG OD DVA POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

I.

Za jednog od dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vinodolske općine bira se i imenuje:

LAURA MIROŠ, iz Grižana, Grižane 50

II.

Izabrana potpredsjednica Općinskog vijeća obnašat će narečenu dužnost za mandatno razdoblje od četiri (4) godine, od 2013. do 2017. godine.

III.

Između dva izabrana potpredsjednika Općinskog vijeća, Predsjednik vijeća posebnim rješenjem određuje prvog potpredsjednika koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

IV.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

V.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/2

Ur. broj: 2107-03/13-01-6-6

Bribir, 18. lipnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Boris Miklić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr