SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 24. Petak, 28. lipnja 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

37.

Na temelju članka 34. stavak prvi u svezi s člankom 32. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 87. stavak (5) Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj: 144/12), članka 48. stavak prvi alineja četvrta članka 50. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09 i 15/13), članka 1. stavak prvi alineja treća, članka 13. stavak treći, članka 13-a Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09 i 15/13), Općinsko vijeće Vinodolske općine na konstituirajućoj sjednici održanoj 18. lipnja 2013. godine, donijelo je

RJEŠENJE
O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
VINODOLSKE OPĆINE

I.

Za predsjednika Općinskog vijeća bira se i imenuje:

BORIS MIKLIĆ, iz Triblja, Ropci 7

II.

Izabrani predsjednik Općinskog vijeća obnašat će narečenu dužnost za mandatno razdoblje od četiri (4) godine, od 2013. do 2017. godine.

III.

Predsjednik Vijeća sam određuje između dva potpredsjednika Vijeća, mjesto prvog potpredsjednika koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

IV.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

V.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/2

Ur. broj: 2107-03/13-01-6-4

Bribir, 18. lipnja 2013.

PREDSJEDAVATELJ
KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mihovil Mavrić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr