SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 24. Petak, 28. lipnja 2013.
OPĆINA SKRAD
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

12.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13.), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 4. lipnja 2013. godine donosi

O D L U K U
o izboru Mandatne komisije Općine Skrad

I.

U Mandatnu komisiju Općine Skrad izabiru se:

1.KATARINA BERTOVIĆ iz Skrada, Selska 6 - predsjednik

2.MILIVOJ RUPE iz Skrada, Tuška 12 - član

3.DUBRAVKO GRBAC iz Skrada, Šiljar 2 - član.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/6

Ur. broj: 2112/04-13-01-02

Skrad, 4. lipnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjedateljica

Vera Pajalić, dipl. iur.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr