SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 24. Petak, 28. lipnja 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

37.

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01. 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,36/09., 150/11 i 144/12), članka 30. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09., 31/09.-ispr. i 8/13) i članka 13. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj31/09 i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 21. lipnja 2013. godine donijelo je

O D L U K U
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
Grada Vrbovskog

Članak 1.

Vladimir Mamula, prof. bira se za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-06/13-01-5

Ur. broj: 2193-01-01/13-1

Vrbovsko, 21. lipnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Šein Brinjak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr