SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 24. Petak, 28. lipnja 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

33.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07.,125/08., 36/09., 150/11 i 144/12.) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09., 31/09., 43/10. i 8/13) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 31/09 i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 21. lipnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru Mandatnog povjerenstva

Članak 1.

U Mandatno povjerenstvo izabrani su:

1. Nikola Mamula

2. Boris Gudac

3. Marijan Tkalčević

Klasa: 021-06/13-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/13-0

Vrbovsko, 21. lipnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

PREDSJEDAVAJUĆA

Predstojnica

Ureda državne uprave

u Primorsko-goranskoj županiji

Vera Pajalić, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr