SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 24. Petak, 28. lipnja 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

 26.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08., 136/12.), i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/09., 31/09. i 43/10., 8/13), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 27. lipnja 2013. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA VRBOVSKOG ZA 2012. GODINU

I. PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

Članak 1.

U Proračunu Grada Vrbovskog za 2012. godinu i projekciji za 2013. i 2014. godinu (»SN PGŽ« broj 53/11, 47/12 - u daljnjem tekstu: Proračun) ostvareni su slijedeći prihodi i primici, rashodi i izdaci po vrstama prihoda/primitaka, rashoda/izdataka u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu:

 

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Članak 4.

Grad Vrbovsko se je u 2009. godini zadužio kod Erste & Steiermarkische bank d.d. na iznos od 3.000.000,00 kn. Tijekom 2009. godine otplaćeno je 500.000,00 kn glavnice te 262.205,11 kn kamata na ime primljenog zajma. Tijekom 2010. godine otplaćeno je 600.000,00 kn glavnice te 101.482,21 kn kamata. Tijekom 2011. godine otplaćeno je 600.000,00 kn glavnice te 64.361,18 kn kamata. Tijekom 2012. godine otplaćeno je 600.000,00 kn glavnice te 58.545,04 kn kamata. Ugovorom o zajmu ugovoren je rok otplate od 5 godina (60 mjeseci) sa mogućnošću prijevremene otplate zajma. Navedena sredstva su namjenska i utrošila su se za kupnju zemljišta za poduzetničku zonu Vrbovsko u cijelosti.

IV. DANA JAMSTVA I IZDACI PO DANIM JAMSTVIMA

Članak 5.

U 2012. godini Grad Vrbovsko nije davao jamstva iz svog djelokruga rada. Također nije imao ni izdatke po danim jamstvima iz prethodnih godina.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Godišnji obračun Proračuna Grada Vrbovskog za 2012. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-Goranske Županije«.

Klasa: 400-08/13-01-4

Ur. broj: 2193-01-01/13-01-1

Vrbovsko, 21. lipnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Šein Brinjak, v.r.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr