SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 24. Petak, 28. lipnja 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

 44.

U skladu sa člankom 16., člankom 22., člankom 31. Odluke o organizaciji prometa na području Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 38/10, 10/11, 8/13 i 18/13.), Gradonačelnik Grada Malog Lošinja, temeljem zajedničkog prijedloga Upravnog odjela i Lošinj usluga d.o.o. dana 18. lipnja 2013. godine, donio je:

Odluku o izmjeni i dopuni općih uvjeta o javnim
parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje

Članak 1.

U Općim uvjetima o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje u daljem tekstu Opći uvjeti (Službene novine PGŽ« 22/2013), stavak 1. Članka 6. mijenja se i sada glasi:

« Naknada za parkiranje vozila na javnim parkiralištima plaća se ovisno o parkirlištu i vremenu parkiranja (sezona ili izvan sezone ) sukladno prikazu kako slijedi:

 

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 2.

U članku 7. Općih uvjeta u tabeli redak 23. mijenja se i sada glasi:


23. Priko 4.000,00 kn Za najam mopeda i dostavu pizze
(agencije: Manora, San Mar, Gage i pizzeria Bulldog) 4


Članak 3.

U članku 10. Općih uvjeta tabela se mijenja na način da se u koloni pod nazivom Uvjeti koje korisnici moraju ispunjavati za dozvolu zelene boje, u popis ulica dodaje se ulica Brdina.

Članak 4.

Ove Izmjene stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/13-01/15

Ur.broj: 2213/01-01-13-3

Mali Lošinj, 18. lipnja 2013.

Gradonačelnik

Gari Cappelli, ing., v.r.

 

Odluku o izmjeni i dopuni općih uvjeta o  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr