SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 23. Petak, 14. lipnja 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

23.

Temeljem odredbe članka 19.Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« br. 6/13 i ) članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« br. 13/13), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 13. lipnja 2013.godine, donijelo je

O D L U K U
o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća
Općine Čavle

I.

U mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Čavle, izabrani su:

1. KRISTIAN TOMIŠA - predsjednik

2. SANDRA ROSANDA - član

3. JOSIP MALNAR - član.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/04

Ur. broj: 2170-03-13-01-2

Čavle, 13. lipnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Marko Sobotinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr