SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 21. Srijeda, 15. svibnja 2013.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

15.

Na temelju odredbe članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10 i 31/11), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 29. ožujka 2013. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2012. godinu

Članak 1.

Izvršenjem Proračuna Općine Lopar za 2012. godinu, utvrđen je sljedeći rezultat poslovanja:

1.Višak prihoda poslovanja =2,470.502,71 kn

2.Manjak prihoda od
nefinancijske imovine=1,285.703,44 kn

3.Manjak primitaka
od financijske imovine =162.914,65 kn

UKUPAN REZULTAT (1-2-3):
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA:=1,021.884,62 kn

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od =2,470.502,71 kn raspoređuje se tako da se pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine od =1,285.703,44 kn i manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od =162.914,65 kn ostvarenih u 2012. godini.

Članak 3.

Preostali višak prihoda i primitaka u iznosu od =1,021.884,62 kn raspoređuje se za pokrivanje manjka iz prethodnih godina koji iznosi =4,219.608,03 kn te se utvrđuje nepokriveni manjak na kraju 2012. godine u iznosu od =3,197.723,41 kn.

Članak 4.

Ova Odluka bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/13-01/01

Ur.broj: 2169/02-01/13-17

Lopar, 29. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=842&mjesto=51281&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr