SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 21. Srijeda, 15. svibnja 2013.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

14.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 29. ožujka 2013. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE LOPAR ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Lopar za 2012. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 1,021.884,62 kuna iskorišten je za pokrivanje dijela manjka iz proteklih godina od 4,219.608,03 kuna, tako da nepokriveni manjak na kraju 2012. godine iznosi 3,197.723,41 kune i biti će pokriven u proračunskoj 2013. godini.

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda, te Računu financiranja, po ekonomskoj klasifikaciji, raspoređuju se kako slijedi:

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji, utvrđuje se kako slijedi:

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka po razdjelima i glavama prema ekonomskoj klasifikaciji, utvrđuje se:

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Izvršenje rashoda i izdataka po razdjelima, glavama i računima ekonomske klasifikacije prema programskoj klasifikaciji, utvrđuje se:

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Ovaj godišnji izvještaj Proračuna Općine Lopar za 2012. godinu biti će objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/13-01/01

Ur.broj: 2169/02-01/13-16

Lopar, 29. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v.r

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 29. 3. 2013. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LOPAR ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lopar za 2012. godinu sastoji se od:

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja, po ekonomskoj klasifikaciji, raspoređuju se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji, utvrđuje se kako slijedi:

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka po razdjelima i glavama prema ekonomskoj klasifikaciji, utvrđuje se:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Izvršenje rashoda i izdataka po razdjelima, glavama i računima ekonomske klasifikacije prema programskoj klasifikaciji, utvrđuje se:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

Ovaj godišnji izvještaj Proračuna Općine Lopar za 2012. godinu bit će objavljen u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 011-03/13-01/01

Ur.broj: 2169/02-01/13-16

Lopar, 29. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v.r.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=842&mjesto=51281&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr