SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

29.

Na temelju članka 31. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 10/97, 128/99, 57/00, 129/0059/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) te članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 24. sjednici održanoj 12. travnja 20013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom
doprinosu Općine Vinodolske općine

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 3/02, 9/02, 16,03, 30/04 - pročišćeni tekst, 14/09, 4/10 i 36/10) u članku 30. iza riječi »obujma do 435 m3« briše se dio teksta koji glasi »odnosno bruto razvijene površine objekta do 150 m2«.

Članak 2

Iza članka 30-a. uvodi se novi članak koji glasi:

»Članak 30-b«

»Obveznici plaćanja komunalnog doprinosa koji komunalni doprinos plaćaju u postupku legalizacije objekta po Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12), imaju pravo na redovit popust obveza plaćanja komunalnog doprinosa za 70%«.

»Ukoliko obveznici plaćanja komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka ujedno imaju status ili uživaju prava hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 65/09, 137/09, 146/10, 55/11 i 140/12), odnosno iz Pravilnika o registru Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (»Narodne novine« broj 141/12), pored redovitog oslobođenja obveze plaćanja komunalnog doprinosa za 70%, imaju pravo i na dodatno oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa od 20%, s time da se ukupno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa odnosi na cijeli objekt koji se legalizira«.

Članak 3.

Iza članka 42. uvodi se novi članak koji glasi:

»Članak 42-a«

»Obveznicima plaćanja komunalnog doprinosa koji komunalni doprinos plaćaju u postupku legalizacije objekta bespravno izgrađenih, po Zakonu o legalizaciji

može se na njihov zahtjev odobriti obročna isplata komunalnog doprinosa, bez obzira koliki je ukupni iznos obračunatog komunalnog doprinosa, i to tako da:

50% iznosa obračunatog komunalnog doprinosa plati odmah, a 50% iznosa u (12) jednakih mjesečnih rata, bez kamata, uz obvezujuća sredstva osiguranja uplate obročnog duga, po Ugovoru o obročnoj isplati duga«.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-4-08

Bribir, 12. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr