SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

28.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 (Uredba) i 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11), i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) Općinsko vijeće Vinodolske općine, na svojoj 24. sjednici održanoj 12. travnja 2013. godine prihvaća

IZVJEŠĆE
o izvršenju Godišnjeg programa održavanja objekata
komunalne infrastrukture na području Vinodolske
općine za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori, raspored i način održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog programa čine iznos od:

Godišnji program

Izvršenje za 2012.

4.896.000,00 kuna

4.207.024,83 kuna

Članak 3.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi:

Godišnji
program

Izvršenje
za 2012.

Komunalna naknada
u iznosu

4.676.000,00 kuna

3.987.024,83 kuna

doprinos za šume

100.000,00 kuna

100.000,00 kuna

ostale naknade utvrđ. opć.
odlukom - grobarina


120.000,00 kuna


120.000,00 kuna

UKUPNO

4.896.000,00 kuna

4.207.024,83 kuna

Članak 4.

Sredstva iz prethodnog članka raspoređuju se na sljedeće namjene:

Godišnji
program

Izvršenje
za 2012.

tekuće i investicijsko održavanje
cesta i mostova


1.360.000,00 kuna


469.390,24 kuna

održavanje biodiska

180.000,00 kuna

176.789,96 kuna

održavanje groblja

143.990,76 kuna

143.990,76 kuna

održavanje groblja

120.000,00 kuna

121.194,24 kuna

izdaci na grobljima

80.000,00 kuna

32.456,64 kuna

održavanje parkova
i nasada

210.000,00 kuna

161.835,01 kuna

električna energija

164.885,94 kuna

145.434,33 kuna

javna rasvjeta

600.000,00 kuna

663.394,17 kuna

potrošnja vode

70.000,00 kuna

61.195,74 kuna

održavanje javne
rasvjete

300.000,00 kuna

405.471,84 kuna

tekuće i investicijsko održavanje
građevinskih objekata


100.000,00 kuna


175.451,44 kuna

Kaštel Drivenik

84.719,79 kuna

0 kuna

odvoz smeća

440.000,00 kuna

416.214,37 kuna

deratizacija
i dezinsekcija

75.000,00 kuna

74.207,50 kuna

izdaci za održavanje
i korištenje »duplje«

550.000,00 kuna

541.191,99 kuna

sanacija deponije duplja

64.000,00 kuna

28.323,36 kuna

izdaci za vodoprivredu

47.403,51 kuna

39.770,31 kuna

održavanje objekata dodatna ulaganja

306.000,00 kuna

550.712,93 kuna

UKUPNO

4.896.000,00 kuna

4.207.024,83 kuna

Članak 5.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine za 2012. godinu, stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-4-07

Bribir, 12. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr