SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

27.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04,110/04 (Uredba) i 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11) članka 48 Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na svojoj 24. sjednici Općinskog vijeća održanoj 12. travnja 2013. godine prihvaća

IZVJEŠĆE
o izvršenju Godišnjeg programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
na području Vinodolske općine

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori raspored i način financiranja gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2012. godini.

Članak 2.

Sredstva se osiguravaju iz slijedećih prihoda:

Godišnji
program

Izvršenje
u 2012.

komunalni doprinos

1.442.653,00 kuna

823.346,07 kuna

Članak 3.

Sredstva za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture raspoređuju se na:

Godišnji
program

Izvršenje
u 2012.

ostala nematerijalna imovina

557.653,00 kuna

285.612,92 kn

dokumentacija
poduzetničke zone

103.875,00 kuna

103.875,00 kuna

Kaštel Drivenik

490.000,00 kuna

267.733,15 kuna

spomenici kulture

25.000,00 kuna

0 kuna

dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Kuća Klović)

166.125,00 kuna

166.125,00 kuna

izgradnja poslovne
zone Barci (I. faza)

100.000,00 kuna

0 kuna

UKUPNO

1.442.653,00 kuna

823.346,07 kuna

Članak 4.

Ovo Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu na području Vinodolske općine stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-4-06

Bribir, 12. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr