SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

10.

Na temelju članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10 31/11 - ispr.) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09, 34/09 -i spr., 13/13) Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 15. travnja 2013. g. donijelo je

ODLUKU
o pokriću manjka prihoda na kraju 2012. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se sredstva za pokriće manjka prihoda na osnovi Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2012.godinu u iznosu od 291.081,83 kuna.

Članak 2.

Manjak prihoda iz čl.1 ove Odluke pokrit će se prihodima poslovanja i to u iznosu od 291.081,83 kuna.

Članak 3.

Predviđeno pokrivanje manjka prihoda uvrstit će se u I izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2013. godinu.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-13-8

Mrkopalj, 15. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Mario Blašković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr