SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

6.

Na temelju čl. 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine 87/08,136/12) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09, 34/09 ispr. i 13/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 15. travnja 2013. g. donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ZA 2013. G. I PROJEKCIJA PRORAČUNA
ZA 2014. I 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Mrkopalj za 2013. g. (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 57/12) članak 1. mijenja se i glasi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Rashodi poslovanja i izdaci za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se po izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu ovih Izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromjenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna za 2013.godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-06/12-01/01
Ur. broj: 2115-05-01-12-2
Mrkopalj, 15.travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Mario Blašković, v.r

 

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2013. g  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr