SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

90.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/ 13), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 17. travnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju
kriminaliteta na području grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/09) članak 2. mijenja se i glasi:

»Vijeće ima predsjednika, zamjenika predsjednika i devet članova.

Članove Vijeća čine:

1. mr.sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke, predsjednik,

2. mr.sc. Senka Šubat, načelnica Policijske uprave primorsko-goranske, zamjenica predsjednika,

3. Antun Štemberger, načelnik Sektora policije Policijske uprave primorsko-goranske, član,

4. Željko Kruneš, načelnik Sektora kriminalističke policije Policijske uprave primorsko-goranske, član,

5. Karlo Balenović, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Rijeka, član,

6. Ivan Vukić, ravnatelj Osnovne škole Srdoči, član,

7. mr.sc. Edita Stilin, ravnateljica Doma učenika Sušak, članica,

8. Ankica Perhat, pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke, članica,

9. Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, članica,

10. Sanda Sušanj, pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke, članica,

11. mr.sc. Mladen Vukelić, pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu Grada Rijeke, član.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/96

Rr. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 17. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr