SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

83.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 17. travnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti KD VODOVOD
I KANALIZACIJA d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi dogradnje sustava
javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima
na vodovodnoj mreži

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita kod Europske banke za obnovu i razvoj, u iznosu do 13.000.000,00 EUR-a radi financiranja dogradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži.

Članak 2.

Zadužuje se Gradonačelnik Grada Rijeke da prije sklapanja ugovora o dugoročnom financijskom kreditu iz članka 1. ove Odluke dostavi Gradskom vijeću Grada Rijeke prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. sa svim uvjetima zaduženja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/88

Rr. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 17. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr