SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

82.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/ 13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 17. travnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Poduzetničke zone Bodulovo

Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva Poduzetnička zona Bodulovo.

Poduzetnička zona Bodulovo nalazi se unutar granica obuhvata Detaljnog plana uređenja trgovačkog i uslužnog područja - radna zona Bodulovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/04), a na području obuhvata određenog ovom Odlukom.

Članak 2.

Poduzetnička zona Bodulovo obuhvaća područje sljedećih katastarskih čestica u katastarskoj općini Zamet: 314/7, 314/1, 371/1, 369/1, 372/1, 371/7, 371/28, 372/10, 372/2, 372/ 7, 371/8, 371/9, 5086/9, 244/38, 244/37, 244/31, 5086/6, 372/6, 244/35, 5086/7, 369/3, 371/24, 371/23, 371/22, 371/10, 243/2, 371/25, 371/11, 371/4, 371/12, 371/13, 371/20, 371/19, 371/18, 371/17, 371/16, 371/15, 371/14, 371/21, 365/1, 370/5, 371/27, 369/4, 369/5, 366/5, 366/4, 366/1, 365/2, 371/26 i dio 370/6.

Članak 3.

Poduzetnička zona Bodulovo obuhvaća ukupnu površinu od približno 52.000 m2, a nalazi se na području koje obuhvaća površinu između trgovačkog centra »Getro«, brane retencije Škurinjskog potoka, osnovne škole Ivana Pl. Zajca i ceste za područje Bodulovo.

Članak 4.

Nositelj i organizator razvoja Poduzetničke zone Bodulovo je Grad Rijeka.

Članak 5.

Područje Poduzetničke zone Bodulovo nije izgrađeno.

Gradnja unutar Poduzetničke zone Bodulovo te njezino opremanje i uređenje provodit će se na temelju važeće prostorno-planske dokumentacije.

Unutar Poduzetničke zone Bodulovo planirana je gradnja građevina poslovne namjene - pretežito uslužne namjene kao i uređenje građevina i prostora za obavljanje zanatske i trgovačke djelatnosti te uređenja skladišnih, uredskih i pomoćnih prostora, pod uvjetom da se ne remeti javni red i mir i ne narušava okoliš.

U cilju gradnje građevina i uređenja površina unutar područja Poduzetničke zone Bodulovo, Grad Rijeka izgradit će potrebnu komunalnu infrastrukturu te javno prometne površine.

Članak 6.

Na dijelu područja Poduzetničke zone Bodulovo planira se gradnja i uređenje radnog prostora za potrebe malih poduzetnika u površini koja zadovoljava njihove potrebe te zajedničkih uslužnih sadržaja kojima bi se servisirale potrebe malih poduzetnika, ali i čitave Poduzetničke zone Bodulovo.

Članak 7.

Sastavni dio ove Odluke čine sljedeći prilozi:

1. Skica obuhvata Poduzetničke zone Bodulovo ucrtana na katastarskoj podlozi

2. Kopije katastarskog plana od 2. travnja 2013.

3. Podaci o poduzetničkom potencijalu temeljeni na provedenoj anketi.

Prilozi iz stavka 1. ovoga članka nisu predmetom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/81

Rr.broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 17. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr