SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

77.

Na temelju odredbe članka 8. stavak 3. Odluke o osnivanju javne ustanove Art-kino (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 54/12), članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09 i 14/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 17. travnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća javne
ustanove Art-kino

I.

U Upravno vijeće javne ustanove Art-kino od strane osnivača imenuju se:

-Martina Petrović, prof. i

-Velid Đekić, prof.

II.

Članovi Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke imenuju se na vrijeme od četiri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/13-01/82

Rr. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 17. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr