SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

34.

Na temelju odredbi članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu (»Narodne novine« RH broj 178/04, 116/06, 60/08 i 87/09) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 12/ 13.) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 35. sjednici održanoj dana 15. 4. 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Novi Vinodolski

1. Prihvaća se izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Novi Vinodolski.

2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka objaviti će se u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

Klasa: 351-01/13-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-13-2

Novi Vinodolski, 15. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=840&mjesto=51250&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr