SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

32.

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11 i 130/11), članka 59. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09 i 90/11) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 35. sjednici održanoj 15. travnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na
komunalne vodne građevine

Članak 1.

U članku 7. stavku 5. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 51/11 i 22/12), (u daljem tekstu: Odluke) iza riječi »po osnovi« dodaju se riječi »pravomoćnog rješenja o obvezi plaćanja«.

Članak 2.

U članku 13. stavku 1. alineji 3. Odluke riječ »ovisno o« zamjenjuje se veznikom »te«.

Članak 3.

Ostale odredbe ove Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/13-01/12

Ur. broj: 2107/02-01-13-2

Novi Vinodolski, 15. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=840&mjesto=51250&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr