SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 18. Srijeda, 17. travnja 2013.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

13.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 15. travnja 2013. godine, donijelo je

PLAN
davanja koncesija na području Općine Lopar
za 2013. godinu

Članak 1.

Donosi se Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Lopar za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Općina Lopar planira u 2013. godini dati sljedeće koncesije:

1.Vrsta koncesije: DIMNJAČARSKI POSLOVI

.Planirani broj koncesija: 2

.Rok davanja koncesije: 3 godine

.Procijenjena godišnja naknada po koncesiji: 1.000,00 kuna

2.Vrsta koncesije: PRIJEVOZ PUTNIKA CESTOVNIM VLAKOM (relacija: Rtić-Riva Lopar/Profil)

.Planirani broj koncesija: 1

.Rok davanja koncesije: 4 godine

.Procijenjena godišnja naknada: 25.000,00 kuna.

- pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/ 95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/09, 44/ 10), Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj: 178/04, 48/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10, 112/10), Odluka o obavljanju prijevoza cestovnim vlakom u Općini Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/11).

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/13-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/13-14

Lopar, 15. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=839&mjesto=51281&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr