SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

27.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 10. travnja 2013. godine, donijelo je

Izmjene i dopune Godišnjeg programa
javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
na području Općine Baška u 2013. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2013. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/12) članak 4. mijenja se i glasi:

Za provedbu ovoga Programa u Proračunu Općine Baška za 2013. godinu osigurana su sredstva, kako slijedi:

. financiranje ultrazvučnih pregleda za stanovnike
Općine Baška 18.000,00

. financiranje tečaja za trudnice - Dom zdravlja 1.566,00

. sufinanciranje rada turističke ambulante 345.000,00

. pomoć za podmirenje troškova uređenja
prostorija u kojima je radila turistička
ambulanta i popravak opreme 10.000,00

. sufinanciranje HMP 9.948,00

. financiranje nabave opreme za KBC Rijeka 45.918,25

. sufinanciranje nabave opreme za
Thalassotherapiju Opatija 23.202,67

. ostale zdravstvene i veterinarske usluge 35.000,00

. stalna mjesečna novčana pomoć 80.000,00

. jednokratna novčana pomoć 130.000,00

. sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću 9.600,00

. sufinanciranje troškova stanovanja 30.000,00

. sufinanciranje školske marende 2.660,00

. sufinanciranje nabave udžbenika 35.000,00

. novčana pomoć za studiranje 6.000,00

. pomoć u prigodi blagdana
(novčana i namirnice) 24.000,00

. ostale pomoći i donacije 15.000,00


UKUPNO: 820.894,92


Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/5

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-8

Baška, 10. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr