SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

26.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 10. travnja 2013. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune Godišnjeg programa
javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području
Općine Baška u 2013. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2013. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/12), članak 2. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2013. godinu:

. sufinanciranje rada KD »Šoto« 60.000,00

. sufinanciranje rada Udruge sopaca Krk 2.000,00

. sufinanciranje rada Društva Sinjali 30.000,00

. mala škola glagoljice 5.000,00

. sufinanciranje tiskanja knjiga 5.000,00

. sufinanciranje Festivala folklora otoka Krka 7.000,00

. sufinanciranje filma »AZ, Branko pridivkom
Fučić« 5.000,00

. zaštita kulturne baštine - Zavičajni muzej 32.000,00

. zaštita kulturne baštine - sv. Marko 5.650,00

. zaštita kulturne baštine - sv. Lucija 100.000,00

. zaštita kulturne baštine - sv. Križ 20.000,00

. zaštita kulturne baštine - sv. Ivan 10.000,00

. zaštita kulturne baštine - sv. Trojica 10.000,00

. zaštita kulturne baštine - sv. Nikola 131.250,00

. sufinanciranje bibliobusa 18.000,00

. organizacija ostalih kulturnih događanja 400.000,00


Ukupno: 840.900,00


Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2013. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

. financiranje rada dječjeg vrtića 1,515.625,00

. dječji vrtić - nabava opreme 8.000,00

. dječji vrtić - izleti, predstave i sl. 3.000,00

. dječji vrtić - dodatna ulaganja u zgradu 92.250,00

. izgradnja osnovne škole 6,500.000,00

. financiranje izbornih programa
(uključujući i drugi izborni jezik) 135.600,00

. sufinanciranje rada voditelja 11.712,00

. sufinanciranje školske marende, izleta,
ekskurzije, posjeta kazalištu 64.700,00

. sufinanciranje nabave knjiga 5.000,00

. sufinanciranje glazbene nastave 10.000,00

. sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 32.000,00

. stipendije (nadareni učenici, deficitarna
zanimanja, studenti) 193.950,00

. sufinanciranje školarine 8.092,61

. SŠ Hrvatski kralj Zvonimir 21.000,00


Ukupno: 8,622.529,61


Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/5

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-7

Baška, 10. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr