SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
119

119.

Na temelju članka 14. Odluke o javnim priznanjima (»Službene novine« broj 30/03), Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada
Primorsko-goranske županije

I.

Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije za 2004. godinu i to:

1) NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su dugogodišnjim radom ili određenim djelom dali izuzetan doprinos u razvitku određene ili više djelatnosti od značaja za Županiju i čiji rad i djelo predstavlja trajno dobro od značaja za Županiju.

Nagrada za životno djelo može se dodijeliti pojedincima koji žive na području Županije ili su na njenom području proveli dio života tijekom kojeg su postigli izuzetna ostvarenja trajne vrijednosti za Županiju.

2) GODIŠNJA NAGRADA dodjeljuje se pojedincu ili pravnoj osobi za stvaralački rad i posebna dostignuća tijekom prethodne godine.

Godišnja nagrada može se dodijeliti i grupi pojedinaca ili pravnih osoba ako je određeno ostvarenje odnosno postignuće rezultat njihovog zajedničkog rada.

II.

Prijedloge za dodjelu nagrada iz točke I. ovog Poziva mogu podnijeti članovi Županijske skupštine, članovi stalnih radnih tijela Županijske skupštine, Županijsko poglavarstvo, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave s područja Županije, udruge građana i druge pravne osobe s područja Županije.

III.

Prijedlog za dodjelu nagrada podnosi se u pisanom obliku a isti mora sadržavati:

- ime i prezime odnosno naziv predlagatelja

- prebivalište odnosno sjedište predlagatelja

- ime i prezime odnosno naziv osobe koja se predlaže za nagradu (predloženik)

- životopis predloženika

- naziv nagrade i područje za koje se predlaže

- pisano obrazloženje i opis značajnih postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela nagrada s odgovarajućom dokumentacijom (popis objavljenih radova, analiza, prikaza, stručnih kritika i ocjena, natjecateljskih rezultata i sl).

IV.

Predlagatelj je u prijedlogu obvezan navesti tekst od najviše petnaest riječi koje se upisuje u tekst pisanog priznanja iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.

V.

Prijedlozi za dodjelu nagrada s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u Ured župana, Županijske skupštine i Poglavarstva s naznakom »Za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije«, Rijeka, Adamićeva 10 ili putem pisarnice Primorsko-goranske županije, Rijeka, Riva 10, najkasnije do 1. veljače 2005. godine.

Klasa: 021-04/04-07/7

Ur.broj: 2170/01-92-01-04-1

Rijeka, 9. prosinca 2004.

Predsjednik
Vjekoslav Crvelin, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=110&mjesto=00001&odluka=119
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr