SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

24.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 10. travnja 2013. godine, donijelo je

Izmjene i dopune Godišnjeg programa
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Baška u 2013. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2013. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/12) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su u iznosu od 3.561.379,68 kuna, a osigurat će se iz slijedećih izvora:

.Prihodi od komunalne naknade u iznosu od 2.000.000,00 kuna,

.Prihodi od administrativnih pristojbi u iznosu od 1.035.488,18 kuna,

.Pomoći u iznosu od 20.000,00 kuna,

.Prihodi od koncesijskih naknada u iznosu od 448.937,50 kuna,

.Opći prihodi u iznosu od 6.954,00 kuna

.Prihodi za posebne namjene u iznosu od 50.000,00 kuna

Članak 2.

U članku 3. točki 3. mijenja se iznos pozicije 25.2. »TD Baška- Održavanje zelenih površina«, koji, umjesto »745.410,00«, iznosi »613.581,38«.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/5

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-5

Baška, 10. travnja 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr