SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

23.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 10. travnja 2013. godine, donijelo je

II. izmjene i dopune Godišnjeg programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Baška u 2013. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2013. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/12, 5/13), članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za građenje javnih površina, pomorskog dobra, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete planirana su u iznosu od 6.731.161,01 kuna, a osigurat će se kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 6.861.161,01 kn.«

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/5

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-4

Baška, 10. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 

II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr