SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

19.

Na temelju članka 3. i članka 6. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 9. travnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće ili naknade za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o koeficijentu i osnovici za obračun plaće ili naknade za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/10) članak 3. mijenja se i glasi:

»Osnovica za obračun plaće Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika utvrđuje se u iznosu osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/4

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-8

Baška, 9. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr