SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

18.

Temeljem članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12) i članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 9. travnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta) Općine Baška

Članak 1.

Prihvaća se investicija (kapitalni projekt) Općine Baška - Rekonstrukcija zgrade osnovne škole s dogradnjom školske sportske dvorane.

Članak 2.

Vrijednost investicije (kapitalnog projekta) iz članka 1. ove Odluke iznosi 18.984.686,00 (osamnaestmilijunadevetstoosamdesetčetiritisućešestoosamdesetšest) kuna.

Članak 3.

Utvrđuju se izvori sredstava za financiranje, kako slijedi:

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/4

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-5

Baška, 9. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr