SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

16.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 9. travnja 2013. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

U sažetku općeg dijela proračuna u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja prikazani su ukupni prihodi i primci te rashodi i izdsci na rsazini razreda ekonomske kvalifikacije kao i raspoloživa sredstva prethodnih godina kako slijedi:

Članak 2.

Opći dio proračuna sadrži pregled izvršenja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske kvalifikacije u Računu prihoda i rashoda Računu financiranja kako slijedi:

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -3,172,838.55 0 0 -300,839.91

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio Proračuna sadrži:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

POSEBNI DIO

2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

POSEBNI DIO

3. IZVRŠENJE PO PRORAČUNSKOJ KLASIFIKACIJI

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2012. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-05/13-01/4

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-3

Baška, 9. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr