SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
119

115.

Na temelju članka 76. stavak 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/ 04), Županijsko poglavarstvo je na 95. sjednici od 25. studenoga 2004. godine donijelo

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Statut
Županijske lučke uprave Mali Lošinj

I.

Daje se suglasnost na Statut Županijske lučke uprave Mali Lošinj koji je Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj donijelo na sjednici od 28. listopada 2004. godine uz uvjet da se u članku 17. Statuta iza točke 10 doda točka 11. koja glasi:

»11. rješava u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba, a nadzor nad tim aktima obavlja nadležno ministarstvo.«

Dosadašnja točka 11. postaje točka 12.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/04-03/32

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-12

Rijeka, 25. studenoga 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=110&mjesto=00001&odluka=115
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr