SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

28.

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine RH« broj 86/08 i 61/11) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Oleg Butković, dipl. ing. donosi dana 12. travnja 2013. godine sljedeće

IZMJENE
PLANA PRIJMA U SLUŽBU
U UPRAVNA TIJELA GRADA NOVOG
VINODOLSKOG ZA 2013. GODINU

I.

U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2013. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 3/13) u točki II. alineja 1. mijenja se i glasi:

»U Uredu Grada predviđeno ukupno 9 radnih mjesta, a popunjeno 5 radnih mjesta.

U Uredu Grada zaposlen je vježbenik sa visokom stručnom spremom, ekonomski smjer te se planira prijam navedenog vježbenika u službu, odnosno zapošljavanje na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto nakon položenog stručnog ispita - uvjeti magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke.

- Planira se prijam vježbenika na određeno vrijeme - 12 mjeseci - na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja - 1 vježbenik s visokom stručnom spremom, ekonomski smjer.«

II.

Izmjene Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2013. godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/11-01/1

Ur. broj: 2107/02-04-13-8

Novi Vinodolski, 12. travnja 2013.

GRADONAČELNIK

Oleg Butković, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=837&mjesto=51250&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr