SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

67.

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (»Narodne novine«broj 48/04), članka 4. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 02/05 i 26/09), članka 28. točke 17. podstavak 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 38. sjednici, održanoj 9. travnja 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju članova Kulturnog vijeća
Primorsko-goranske županije

I.

Za članove Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije imenuju se:

. Ljubomir Stefanović,

. Ranko Starac,

. Daina Glavočić,

. Branko Lenić,

. Davor Grgurić,

. Marijan Orešković,

. Vedrana Balen Spinčić,

. Ljiljana Črnjar,

. Dejan Durić.

II.

Mandat članovima Kulturnog vijeća traje četiri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-69

Rijeka, 9. travnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Ingo Kamenar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=837&mjesto=00001&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr