SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

66.

Na temelju članka 75. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09), točke I. Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (»Narodne novine« broj 32/11 i 117/12), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 38. sjednici održanoj dana 9. travnja 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke
uprave Krk za luke županijskog i lokalnog značaja

Članak 1.

U članku 1. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Krk za luke županijskog i lokalnog značaja (»Službene novine« broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10 i 14/ 11), na kraju rečenice, iza riječi »Porat (Malinska)« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi »Vela Jana, Sv. Fuska i Dunat«.

Članak 2.

Županijska lučka uprava Krk uskladit će Statut s ovom Odlukom i dostaviti ga Županijskoj skupštini na suglasnost, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Županijska lučka uprava Krk će pokrenuti postupak za utvrđenje granica lučkog područja luka za luke iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-04/13-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-66

Rijeka, 9. travnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Ingo Kamenar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=837&mjesto=00001&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr