SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

63.

Na temelju članka 26. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika o načinu rada Županijske skupštine (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 38. sjednici održanoj 9. travnja 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran d.d. u stečaju na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Kačjak u Dramlju, Grad Crikvenica

I.

Trgovačkom društvu Jadran d.d. u stečaju daje se suglasnost na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Kačjak u Dramlju, Grad Crikvenica, Mariu Danielu Ninkoviću, vlasniku obrta Delfin iz Dramlja, Braće Košuljandić 23, za djelatnost iznajmljivanja 60 suncobrana, 110 ležaljki, 5 pedalina i 1 ambulantnu prodaju.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se do isteka roka trajanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kačjak u Dramlju Grad Crikvenica, dana 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 021-04/13-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-55

Rijeka, 9. travnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Ingo Kamenar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=837&mjesto=00001&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr