SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

52.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 27. stavka 1., Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2013. godinu (»Službene novine« broj 49/12), članka 10. stavka 3. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Cres za luke županijskog i lokalnog značaja (»Službene novine« broj 11/99, 22/04, 32/04, 15/09, 26/09, 24/10, 14/ 11), članka 21. stavka 2. Statuta Županijske lučke uprave Cres, članka 28. točke 8. i 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 38. sjednici od 9. travnja 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za dugoročno financijsko
zaduživanje Županijskoj lučkoj upravi Cres i davanju
suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Cres za zaključivanje Ugovora o kreditu radi izvođenja radova
na rekonstrukciji produžetka pristanišnog mula u luci Martinšćica i rive Cons u luci Cres

I.

Primorsko-goranska županija daje suglasnost Županijskoj lučkoj upravi Cres za dugoročno financijsko zaduživanje u iznosu od 4.500.000,00 kuna, uvećano za kamate i ostale naknade i troškove banke, kod »Croatia banke d.d. Zagreb, Podružnice u Rijeci, Riva boduli 1, radi izvođenja radova na rekonstrukciji produžetka pristanišnog mula u luci Martinšćica i rive Cons u luci Cres.

-Iznos kredita: 4.500.000,00 kuna, (slovima: četirimilijunaipetstotisuća kuna)

-Vrsta kredita: dugoročni novčani kredit u kunama s valutnom klauzulom u EUR uz primjenu srednjeg tečaja HNB

-Namjena kredita: financiranje produžetka te rekonstrukcije pristanišnog mula u luci Martinšćica i rekonstrukcije rive Cons,

-Rok povrata kredita: 6 godina, po isteku počeka

-Razdoblje počeka: do 31.12.2013.

-Dinamika otplate glavnice i kamata:

. Rok otplate: 6 godina odnosno 31.12.2019.

. Obračun i otplata glavnice i kamata: polugodišnje
(30.6. i 31.12. u godini)

. Broj rata: 12

. Dospijeće prve rate kredita: 30.6.2014. godine

. Dospijeće kamate: zadnjeg dana u polugodištu

-Kamatna stopa: 4.46% godišnje

-Naknade:

. Naknada za odobrenje kredita: 4.500,00 kuna

-Efektivna kamatna stopa: 4,54%

-Razdoblje korištenja kredita: do 30.6.2013., plasman na žiro račun Naručitelja

-Instrumenti osiguranja kredita:

. izjava sukladno članku 214. Ovršnog zakona
(zadužnica),

. tri komada bjanko akceptiranih mjenica s klauzulom
»bez protesta« i mjeničnim očitovanjem,

II.

Daje se suglasnost ravnatelju Županijske lučke upravne Cres da s Croatia bankom d.d. Zagreb, Podružnica Rijeka, Riva boduli 1, zaključi Ugovor o kreditu radi izvođenje radova na rekonstrukciji produžetka pristanišnog mula u luci Martinšćica i rive Cons u luci Cres u vrijednosti od 4.500.000,00 kuna. (Slovima: četirimilijunaipetstotisuća kuna) uvećano za pripadajuće kamate i naknadu za obradu kredita.

III.

Obvezuje se Županijska lučka uprava Cres da odmah po sklapanju ugovora o kreditu Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu dostavi jedan primjerak sklopljenog ugovora, te nakon početka otplate kredita, polugodišnje dostavlja izvješće o izvršenju obveza po navedenom ugovoru.

IV.

Zadužuje se Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam da polugodišnje dostavlja Županu Primorsko-goranske županije ocjenu upotrebe sredstava kredita.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-33

Rijeka, 9. travnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Ingo Kamenar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=837&mjesto=00001&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr