SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

50.

Na temelju točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini (»Narodne novine« broj 29/13 ), članka 7. stavka 2. Uredbe načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu (»Narodne novine« broj 29/13 i 9/13), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09) i članka 84. stavka 1. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 38. sjednici održanoj 9. travnja 2013. godine donosi slijedeću

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2013. godini

I.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini (»Narodne novine« broj 29/13) centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije osigurana su sredstva u iznosu od 3.445.300 kuna za materijalne i financijske rashode.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke raspoređuju se primjenom kriterija i mjerila iz Odluke Vlade, ali i korektivnog kriterija ostvarenja rashoda centara u 2012. godini i realna procjena potrebnih sredstava za tekuću godinu, pa se iznos od 3.445.300 kn raspoređuje centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije za podmirenje:

. Materijalnih rashoda u iznosu od 3.364.770 kn,

. Financijskih rashoda u iznosu od 80.530 kn.

Prioritet u korištenju sredstva iz stavka 1. podstavka 1. ove točke imaju rashodi za fizičku i tehničku zaštitu zaposlenih u centrima za socijalnu skrb, sukladno zaključenim ugovorima s odabranim ponuditeljem u postupku javne nabave usluge.

III.

Sredstva iz točke II. ove Odluke, raspoređuju se centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije prema strukturi kako slijedi:

IV.

Sredstva iz točke III. ove Odluke doznačavat će se centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije sukladno ostvarenim materijalnim i financijskim rashodima, dva puta u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Centri za socijalnu skrb dužni su dva puta mjesečno dostavljati zahtjev, odnosno izvještaj o stvarno nastalim rashodima, na za to propisanim obrascima, sa specifikacijom računa.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-29

Rijeka, 9. travnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Ingo Kamenar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=837&mjesto=00001&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr