SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

45.

Na temelju članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05- pročišćen tekst i 26/09), članka 19. stavak 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 09/13) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primrosko-goranske županije je na 38. sjednici od 9. travnja 2013. godine donijela

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji
obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2012. godinu

I.

Daje se prethodna suglasnost na Godišnji obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2012. godinu kojeg je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste utvrdilo na sjednici od 25. ožujka 2013. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-17

Rijeka, 9. travnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predjsednik
Ingo Kamenar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=837&mjesto=00001&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr