SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

29.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), a u svezi članka 8. Odluke o komunalnom doprinosu (»Narodne novine« broj 13/11, 25/11, 33/11 i 12/12) Općinsko vijeće Općine Viškovo na svojoj 41. sjednici održanoj 4. travnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa

Članak 1.

Utvrđuje se da je Općina Viškovo investitor izgradnje sportskog centra na otvorenom u Srokima na k.č. br. 3127/6, k.o. Marčelji, koji spada u I. zonu.

Članak 2.

Općina Viškovo, Viškovo, Vozišće 3, oslobađa se u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 14.626,00 kuna za izgradnju sportskog centra na otvorenom u Srokima na k.č. br. 3127/6, k.o. Marčelji.

Članak 3.

Iznos sredstava iz članka 1. ove Odluke namirit će se iz općih izvora Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/02

Ur. broj: 2170-09-06/01-13-50

Viškovo, 4. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr