SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

24.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 6/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 41. sjednici održanoj 4. travnja 2013. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi
Općine Viškovo u 2013. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2013. godini (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 49/12.) mijenja se tabelarni dio koji je sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

Ove izmjene Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2013. godini stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/02

Ur. broj: 2170-09-03/02-13-44

Viškovo, 4. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

1. IZMJENE I DOOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI
OPĆINE VIŠKOVO U 2013. GODINI

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

I. Izmjene i dopune Programa javnih potr  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr