SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

23.

Na temelju članka 30. točke 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 41. sjednici održanoj 4. travnja 2013. godine donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine
Viškovo za 2012. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2011.godine usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 14. prosinca 2011. godine (Sl.N.PGŽ 44/11), sa izmjenama i dopunama usvojenim 10. svibnja 2012. godine (Sl.N.PGŽ 17/12), 02. kolovoza 2012. godine (Sl.N.PGŽ 30/12) te 6. prosinca 2012. godine (Sl.N.PGŽ 49/12).

Ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2012. godinu:

IZVORI SREDSTAVA

PLANIRANO

OSTVARENO

RAZLIKA

INDEKS

komunalni doprinos

5.333.600,00

3.095.278,51

-2.238.321,49

58,03%

prenesena sredstva iz proteklih godina

7.900.025,90

4.888.033,54

-3.011.992,36

61,87%

prodaja grobnih mjesta - prenesena sredstva

273.773,10

210.512,10

-63.261,00

76,89%

vodni doprinos

110.000,00

97.517,24

-12.482,76

88,65%

ostali prihodi i naknade

25.500,00

67.503,76

42.003,76

264,72%

fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

72.001,00

0,00

-72.001,00

0,00%

sredstva proračuna - prenesena sredstva

2.039.500,00

0,00

-2.039.500,00

0,00%

povrat zajmova

2.481.000,00

622.557,31

-1.858.442,69

25,09%

cijena komunalnih usluga namijenjenuh razvoju

536.532,00

1.137.631,69

601.099,69

212,03%

naknada za konsesije

75.000,00

74.142,26

-857,74

98,86%

Ukupno:

18.846.932,00

10.193.176,41

 

PROGRAM

PLANIRANO

OSTVARENO

RAZLIKA

INDEKS

1. Javne površine

a) Uređenje novih javnih površina:
radovi vezani za uređenje zelenih
površina i ostalih javnih površina

215.000,00

84.800,00

-130.200,00

39,44%

b) Sportski park Gornji Sroki:
- projekti i uređenje

42.700,00

44.503,65

1.803,65

104,22%

c) Fitness park Viškovo

83.500,00

0,00

-83.500,00

0,00%

d) Komunalna oprema za javne površine

121.000,00

117.207,50

-3.792,50

96,87%

e) Elektroradovi za manifestacije:
- el. instalacije jake struje i nove
razvodne ploče u svrhu održavanja raznih manifestacija na području
Milihovo - projekt i radovi

311.000,00

187.381,19

-123.618,81

60,25%

f) Dodatna ulaganja na javnim
površinama: - priključci za vodu

120.500,00

120.023,23

-476,77

99,60%

g) Komunalna oprema - igralište Petrci

87.000,00

0,00

-87.000,00

0,00%

Ukupno:

980.700,00

553.915,57

Izvori sredstava

komunalni doprinos tekuće godine

87.500,00

1.826,88

-85.673,12

2,09%

komunalni doprinos - prenesena sredstva

893.200,00

552.088,69

-341.111,31

61,81%

2. Ceste

a) Cesta Kapiti-Furićevo - projekti

78.750,00

35.000,00

-43.750,00

44,44%

b) Spojna cesta D u Blažićima - projekti

57.000,00

56.856,00

-144,00

99,75%

c) Cesta Brnasi-Dovičići (DPU Halubjan) - idejni, glavni i izvedbeni projekt, otkup zemljišta

601.000,00

411.343,80

-189.656,20

68,44%

d) Spoj sa spojnom cestom Brnasi - Dovičići (DPU Halubjan) - otkup
zemljišta i projekt

86.900,00

50.942,40

-35.957,60

58,62%

e) Cesta Viškovo-Turčino - prema DPU Adriametal - idejni projekt

60.000,00

43.750,00

-16.250,00

72,92%

f) Pristupni put Benčani - projekt,
otkup zemljišta

44.200,00

34.161,66

-10.038,34

77,29%

g) Put u Kosima - projekt, otkup
zemljišta

76.100,00

46.664,40

-29.435,60

61,32%

h) Put Furićevo k.č.4027/2, 4029
- projekti

77.000,00

57.800,00

-19.200,00

75,06%

i) Otkup zemljišta za buduće projekte

1.250.000,00

1.246.950,00

-3.050,00

99,76%

j) Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta

420.000,00

115.492,44

-304.507,56

27,50%

k) Izgradnja zidova i upojnih bunara

395.000,00

190.101,84

-204.898,16

48,13%

l) Cesta II - izgradnja sa infrastrukturom

1.850.000,00

1.473.349,63

-376.650,37

79,64%

m) Cesta Trampi-Marinići - kupnja zemljišta i pripremne radnje za izgradnju

5.176.000,00

3.049.639,83

-2.126.360,17

58,92%

n) Cesta Viškovo-Milohni - izgradnja

330.000,00

326.832,36

-3.167,64

99,04%

o) Nogostup Garići-Saršoni - idejno rješenje

60.000,00

0,00

-60.000,00

0,00%

p) Smjerokazne ploče - radna
i trgovačka zona

87.000,00

22.512,50

-64.487,50

25,88%

r) Prometno rješenje Petrci - projekt
i izvođenje

137.000,00

110.468,13

-26.531,87

80,63%

s) Cesta RZ-8 - glavni i izvedbeni
projekt

171.000,00

170.820,00

-180,00

99,89%

Ukupno:

10.956.950,00

7.442.684,99

Izvori sredstava

komunalni doprinos tekuće godine

5.216.100,00

3.064.576,63

-2.151.523,37

58,75%

komunalni doprinos - prenesena
sredstva

5.451.826,90

4.101.568,02

-1.350.258,88

75,23%

prodaja grobnih mjesta - prenesena sredstva

179.023,10

179.023,10

0,00

100,00%

vodni doprinos

110.000,00

97.517,24

-12.482,76

88,65%

3. Groblje Viškovo i Bujki

a) DPU Groblja Viškovo

8.500,00

8.364,00

-136,00

98,40%

b) Potvrda glavnog projekta i izvedbeni projekt groblja Viškovo, nabavka opreme

95.250,00

32.062,50

-63.187,50

33,66%

Ukupno:

103.750,00

40.426,50

Izvori sredstava

komunalni doprinos - prenesena
sredstva

9.000,00

8.937,50 kn

-62,50

99,31%

prodaja grobnih mjesta - prenesena sredstva

94.750,00

31.489,00

-63.261,00

33,23%

4. Javna rasvjeta

a) Proširenje javne rasvjete

450.000,00

0,00

-450.000,00

0,00%

b) Prigodna iluminacija - nabavka opreme

87.000,00

0,00

-87.000,00

0,00%

c) Zamjena rasvjetnih tijela LED
tehnologijom - EU projekt

1.081.000,00

225.439,33

-855.560,67

20,85%

d) Priključci za iluminaciju na
stupovima JR

30.000,00

28.875,00

-1.125,00

96,25%

Ukupno:

1.648.000,00

254.314,33

Izvori sredstava

komunalni doprinos tekuće godine

30.000,00

28.875,00

-1.125,00

96,25%

fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

72.001,00

0,00

-72.001,00

0,00%

komunalni doprinos - prenesena
sredstva

1.545.999,00

225.439,33

-1.320.559,67

14,58%

5. Izgradnja vodovodne mreže- pomoć KD Vodovod

2.140.000,00

141.646,02

-1.998.353,98

6,62%

Ukupno:

2.140.000,00

141.646,02

Izvori sredstava

naknada za koncesije

75.000,00

74.142,26

-857,74

98,86%

ostali prihodi i naknade

25.500,00

67.503,76

42.003,76

264,72%

sredstva proračuna - prenesena sredstva

2.039.500,00

0,00

-2.039.500,00

6. Sanacija odlagališta i nabavka opreme - pomoć KD Čistoća

3.017.532,00

1.760.189,00

-1.257.343,00

58,33%

Ukupno:

3.017.532,00

1.760.189,00

Izvori sredstava

cijena komunalne usluge namijenjenih razvoju

536.532,00

1.137.631,69

601.099,69

212,03%

povrat zajmova

2.481.000,00

622.557,31

-1.858.442,69

25,09%

SVEUKUPNO:

18.846.932,00

10.193.176,41

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/02

Ur. broj: 2170-09-05/04-13-38

Viškovo, 4. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr