SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

21.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11 i 130/11) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 6/13), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 41. sjednici održanoj 4. travnja 2013. godine donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina
u 2013. godini

Članak 1.

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na vodoopskrbnom području javnog isporučitelja vodne usluge Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), procijenjeni iznosi ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovoga Plana podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

Gradnja građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se u 2013. godini u procijenjenom iznosu od ukupno 111.021.130,00 kn.

Članak 3.

Komunalne vodne građevine čija je gradnja od zajedničkog interesa za sve suvlasnike Isporučitelja utvrđuju se kako slijedi:

Redni broj

Razvojni zahvat

Procijenjena vrijednost ulaganja (kn)

1.

Vodoopskrba visinske zone Kostrena

3.956.000

1.1.

Nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS Martinšćica sa
zahvatima u sklopu vodocrpilišta uključujući izradu projektne dokumentacije za
izgradnju tlačnog cjevovoda CS Martinšćica - VS Glavani s tlačnim cjevovodom
do VS Glavani


756.000

1.2.

Izrada projektne dokumentacije tlačno-gravitacijskog cjevovoda CS Martinšćica
- VS Sopalj

700.000

1.3.

Početak rekonstrukcije i gradnje tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica
-VS Glavani, dionica Martinšćica-Mažeri

1.500.000

1.4.

Početak rekonstrukcije i gradnje tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica- VS Glavani i tlačno opskrbnog vodovodnog cjevovoda VS Glavani-VS Solin,
dionica Mažeri-Glavani

1.000.000

2.

Izrada projektne dokumentacije za tehnološki postupak uklanjanja mutnoće vode izvorišta Zvir membranskom tehnologijom ultra filtracije

1.000.000

3.

Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava područja Streljana (Grad Rijeka) - Kastav - Klana (spajanje sustava Klana na riječki vodoopskrbni sustav)

2.000.000

4.

Tlačni cjevovod CS Škrljevo - VS Kukuljanovo - početak gradnje

1.500.000

5.

Tlačni cjevovod CS Kukuljanovo - VS Vojskovo - početak gradnje

1.500.000

6.

Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava područja Grobnik

2.000.000

7.

Vodoopskrbni sustav Platak - izrada projektne dokumentacije

2.000.000

8.

Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik, II. faza podprojekta Rijeka-Grobnik
- dovršetak pripreme dokumentacije za gradnju i nastavak gradnje po II. tranši
kredita Projekt Jadran

59.300.000

9.

Dogradnja sustava odvodnje Grad - izrada studijske i projektne dokumentacije
za EU fondove i imovinsko pravna priprema

26.509.000

10.

Gradnja sanitarnog kolektora u sklopu izgradnje 4. faze I. etape te II. i III. etape
državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7)

4.870.000

Ukupno

104.635.000

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

2623.530,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području općine Viškovo,

511.972.070,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području ostalih suvlasnika Isporučitelja,

927.250.000,00 kn iz sredstava zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2),

138.720.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, potprojekt Rijeka - Grobnik),

1513.080.000,00 kn iz sredstava Državnog proračuna,

1642.989.400,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda.

Članak 4.

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području općine Viškovo utvrđuju se kako slijedi:

Redni broj

Razvojni zahvat

Procijenjena vrijednost ulaganja (kn)

1.

Saršoni - Skvažići - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka

1.550.000

2.

Viškovo kbr.127-131 - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka

143.590

3.

Petrci 32-41 - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka

34.040

4.

Gornji Jugi - Karlovo - tehnički pregled za vodovodni ogranak

5.000

5.

Naselje Skvažići - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i izgradnja
vodovodnog ogranka

653.000

6.

Donji Jugi - početak izgradnje vodovodnog ogranka

1.182.000

7.

Gornj Jugi - početak izgradnje vodovodnog ogranka

962.000

8.

Perčevo -nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i početak izgradnje
vodovodnog ogranka

611.000

9.

Pogled - Vrtače V2 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

11.000

10.

Vozišće 47 - 49 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

9.000

11.

Kosi- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

16.000

12.

Ferenci - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

13.000

13.

Viškovo prema Adriametalu i Mladenići 19 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

18.000

14.

Brtuni N/N- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

22.000

15.

Naselje Klići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

24.000

16.

Ronjgi - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

18.000

17.

Mladenići k.br.30-39 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

20.000

18.

Bujki 1-47 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

21.000

19.

Lučinići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

7.000

20.

Vozišće k.br. 48-61 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

17.000

21.

Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići od k.br.64-70 - priprema dokumentacije
za izgradnju vodovodnog ogranka

16.000

22.

Juraši NN - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

27.000

23.

Garići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

11.000

24.

Garići - petrolejska - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

14.000

25.

Bujki k.br. 18 - 23 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

16.900

26.

Biškupi - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

39.000

27.

Juraši - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

91.000

28.

Bezjaki - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

58.500

29.

Marinići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

35.100

30.

Furićevo 62 ABCD - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

39.000

31.

Marinići 29d - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

48.100

32.

Blažići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

39.650

33.

Marinići 140-142 a - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

26.000

34.

Bezjaki 19-24 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

19.500

35.

Vrtače - Kosi - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

80.600

36.

Donji Sroki - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

109.200

37.

Dovičići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

83.200

38.

Dovičići II - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

45.500

39.

Stupari kod 40 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

15.600

40.

Stupari kod 33 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

28.600

41.

Stupari - Straža - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

54.600

42.

Trtni - Juraši - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

20.150

43.

G.Jugi 44/1 - 44a - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

15.600

44.

G.Jugi 53-66 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

35.100

45.

Marčelji 100 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

80.600

Ukupno:

6.386.130

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

191.855.400,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području općine Viškovo,

204.530.730,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/02

Ur. broj: 2170-09-06/01-13-34

Viškovo, 4. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr