SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

20.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11 i 130/11) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 6/13), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 41. sjednici održanoj 4. travnja 2013. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
u 2012. godini

Članak 1.

U Planu gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/11) članak 2. mijenja se i glasi:

»U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina od zajedničkog interesa suvlasnika isporučitelja javne usluge vodoopskrbe i odvodnje, Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) i gradnja na području općine Viškovo u ukupnom procijenjenom iznosu od 18.010.000,00 kn.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina od zajedničkog interesa suvlasnika isporučitelja, kako slijedi:

Redni broj

Razvojni zahvat

Procijenjena
vrijednost ulaganja (kn)

1

2

3

1.

Vodoopskrba visinske zone Kostrena - priprema dokumentacije za gradnju

932.000

2.

Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik, II. faza podprojekta Rijeka-Grobnik
- nastavak pripreme dokumentacije za gradnju i nastavak izgradnje po II. tranši
kredita Projekt Jadran

11.210.000

2.1.

Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2- nastavak pripreme dokumentacije za gradnju kanalizacije i rekonstrukciju vodovoda i gradnja

10.700.000

2.2.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje Grad - analiza lokacija

510.000

3.

Dogradnja sustava Grad - izrada studijske i projektne dokumentacije za EU
fondove

2.850.000

3.1.

Izrada studije izvodljivosti s aplikacijom za EU fondove

1.150.000

3.2.

Dogradnja gradske mreže - projektiranje

1.600.000

3.3.

Studija utjecaja na okoliš sustava »Rijeka«

100.000

Ukupno

14.992.000

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

3188.635,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području općine Viškovo,

64.206.855,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području ostalih suvlasnika Isporučitelja,

103.870.950,00 kn iz sredstava zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2),

141.238.704,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, potprojekt Rijeka - Grobnik),

161.858.056,00 kn iz sredstava Državnog proračuna,

173.628.800,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina na području općine Viškovo, kako slijedi:

Redni broj

Razvojni zahvat

Procijenjena vrijednost ulaganja (kn)

1

2

3

1.

Saršoni - Skvažići - izgradnja vodovodnog ogranka

1.444.000

2.

Naselje Skvažići - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

8.000

3.

Donji Jugi - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

57.000

4.

Gornji Jugi (Novo naselje) - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju
vodovodnog ogranka

50.000

5.

Viškovo k.br. 127-131 - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i izgradnja vodovodnog ogranka

525.000

6.

Petrci k.br. 32 - 41 - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i izgradnja
vodovodnog ogranka

340.000

7.

Perčevo - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

17.000

8.

Gornji Jugi - Karlovo - izgradnja vodovodnog ogranka

278.000

9.

Pogled - Vrtače V2 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

33.000

10.

Vozišće 47 - 49 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

28.000

11.

Kosi - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

59.000

12.

Ferenci - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

7.000

13.

Viškovo prema Adriametalu i Mladenići 19 -priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

20.000

14.

Brtuni N/N- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

13.000

15.

Naselje Klići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

20.000

16.

Ronjgi - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

19.000

17.

Mladenići k.br.30-39 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

16.000

18.

Bujki 1-47 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

12.000

19.

Lučinići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

7.000

20.

Vozišće k.br. 48-61 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

12.000

21.

Lučići, Zorzići, i novi dio Zorzići od k.br.64-70 - priprema dokumentacije
za izgradnju vodovodnog ogranka

16.000

22.

Juraši - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

17.000

23.

Garići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

9.000

24.

Garići - petrolejska - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

11.000

Ukupno

3.018.000

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima kako slijedi:

3708.000,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području općine Viškovo,

6205.000,00 kn iz sredstava proračuna općine Viškovo,

72.105.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda.«

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/02

Ur. broj: 2170-09-06/01-13-33

Viškovo, 4. travnja 2013

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr